Fuerteventura Shop

Envio// Versand/ Shipping
Days?
España ES 1- 100 gr. incl. Emb. 5.53 € 3 - 6 D

Europa EU/ UK 1- 100 gr. inkl. Vpk.

7.50 € 9 - 12 T
US/CA/AU/NZ 1- 100 gr. incl. Pack. 8.50 € 12 - 16 D
Shipping incl. Packet Costs Days?
España ES 22 - 23 kg 87.80 € 3-6 D
Europa EU/ UK 22 - 23 kg 94.25 € 9-12 T
US/CA/AU/NZ 22 - 23 kg 164.00 € 12-? D
Envio incl. Coste del Embalaje
Precio Días?
España ES 101 - 500 gr. 7.50 € 3- 6 D
Europa EU 101 - 500 gr. 12.50 € 9- 12 D
World 101 - 500 gr. 19.00 € 12- 18 D
Envio/ Versand/ Shipping
Days?
España ES 501 - 1000 g incl. Emb. 8.50 € 3-6 D
Europa EU/ UK 501 - 1000 g inkl. Vpk. 19.96 € 9-12 D
USA/CA/AU/NZ 501 - 1000 g incl. Pack. 27.50 € 12-15 D
Shipping costs incl. package costs Days?
España ES 1001- 2000 g 15.50 € 3-6 D
Europa EU/ UK 1001- 2000 g 28.14 € 9-12 T
World 1001- 2000 g 43.50 € 12-15 D
Shipping costs incl. package costs Days?
España ES 2001 - 5000 g 19.08 € 3 - 6 D
Europa EU/ UK 2001 - 3000 g 34.88 € 9 - 12 T
US/CA/AU/NZ 2001 - 5000 g 57.50 € 12 - 15 D
Shipping incl. Packet Costs Days?
España ES 2001 - 5000 g 19.50 € 3-6 D
Europa EU/ UK 3001 - 4000 g 37.87 € 9-12 T
US/CA/AU/NZ 3001 - 4000 g 50.10 € 12-? D
Shipping costs incl. package costs Days?
España ES 5.0 - 10 Kg. 22.50 € 3- 6 D
Europa EU/ UK 4.0 - 5 Kg. 38.50 € 9- 12 T
World wide 2.0 - 5.0 Kg. 57.50 € 12- 15 D

 

Shipping costs incl. package costs Days?
España ES 2.0 - 5.0 Kg. 19.50 € 3- 6 D
Europa EU/ UK 5.0 - 6.0 Kg. 43.50 € 9- 12 T
World wide 5.0 - 6.0 Kg. 76.50 € 12- 15 D

Your Cart

Login

Sin conexión a Internet